STRONA

W PRZEBUDOWIE

Siostry i Bracia, Parafianie i Sympatycy,

w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym, oraz wzrastającą liczbą chorych w Olsztynie,  6 maja podczas wideokonferencji Rady Parafialnej podjęliśmy jednogłośnie decyzję o DALSZYM ZAWIESZENIU PROWADZENIA NABOŻEŃSTW W OLSZTYNIE I OLSZTYNKU DO KOŃCA MAJA. W ostatnim tygodniu maja Rada spotyka się i w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju, podejmiemy stosowną decyzję.
Prowadzenie nabożeństw w kościele zgodnie z wytycznymi sanitarno-epidemicznymi, oznaczałoby:

  1. Wprowadzenie konieczności wyboru kto weźmie udział w danym nabożeństwie – pomysły wprowadzenia kolejek, zapisów, podziału terytorialnego, przydzielania numerków i wypraszania nadliczbowych osób wydają nam się sprzeczne z powszechnością dostępu do nabożeństwa oraz kojarzą z selekcją. W Kościele Chrystusa Zbawiciela w Olsztynie moglibyśmy zmieścić jednorazowo do 26 uczestników spośród niemal 300 członków parafii. Nie chcemy, aby nabożeństwo stało się miejscem podziału parafii.
  2. Uczestnictwo w nabożeństwie w maseczkach, z zachowaniem 2 metrowych odstępów, dezynfekowaniem rąk, znakowaniem miejsc, z wyznaczaniem osób do pełnienia funkcji porządkowych, dezynfekcją kościoła po nabożeństwie, unikaniem wszelkich form kontaktu, wydaje nam się parodią wspólnoty świętującej zmartwychwstanie. Oprócz strachu związanego z ryzykiem zakażenia, dochodzi do tego ryzyko związane z tym, że pojawienie się osoby potencjalnie zarażonej skutkuje przymusową kwarantanną wszystkich uczestników nabożeństwa, włącznie z duchownymi.
  3. Chociaż jesteśmy w stanie wprowadzić w kościele rozwiązania, które ograniczyłyby możliwość zarażenia się, to jednocześnie obawiamy się również o zdrowie i bezpieczeństwo tych, którzy mieliby dojechać do naszego kościoła środkami komunikacji publicznej. Zdajemy sobie sprawę, że nie wykluczymy wszystkich czynników ryzyka, ale uważamy, że naszym zadaniem jest ograniczyć je do minimum.
  4. W trosce o zdrowie i życie parafian i duchownych podczas pandemii nie widzimy innej możliwości jak cierpliwie czekać i podejmować decyzje w oparciu o wiarygodne dane medyczne, realnie przedstawiające sytuację epidemiczną.

Zdajemy sobie sprawę z tęsknoty za powrotem do normalnego życia nabożeństwowego, jednak kierując się odpowiedzialnością za życie i zdrowie nas wszystkich, prosimy o pozostaniem w domach i modlitwę o siebie nawzajem.
Zachęcamy do udziału w nabożeństwach transmitowanych:

  • w TVP3 w niedzielę o godzinie 13:00
  • w Polskim Radio 2 w niedzielę o godzinie 18:00
  • w Polskim Radio Olsztyn w niedzielę o godzinie 21:00 (transmisja z naszego kościoła)
  • przez internet, szczegóły na stronie: www.luteranie.pl

Serdecznie dziękujemy za liczne telefony, wiadomości sms i e-mail. Jesteśmy w dalszym ciągu do Waszej dyspozycji.

Złączeni w modlitwie
Członkowie Rady Parafialnej oraz ks. Łukasz Stachelek

ul. Stare Miasto 1
PL 10-026 Olsztyn
tel. 89 527 22 45
Fanpage na Facebooku
e-mail: olsztyn@luteranie.pl
Konto bankowe:
33 1020 3541 0000 5002 0090 6149

www.diec.mazurska.luteranie.pl