Nabożeństwa dla dzieci odbywają się w każdą niedzielę roku szkolnego w sali parafialnej równolegle do nabożeństwa w kościele, czyli rozpoczynają się o 10.30. Szkółka niedzielna jest spotkaniem dostosowanym do potrzeb i możliwości dziecka. Nauczyciele i dzieci spędzają wspólnie czas na śpiewaniu, słuchaniu historii biblijnych, modlitwie, zabawach i pracach plastycznych.