Parafia prowadzi regularne zajęcia z religii ewangelickiej, w międzyszkolnym punkcie katechetycznym organizowanym przez:

  • Szkołę Podstawową nr 2 w Olsztynie dla uczniów szkół podstawowych
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie dla uczniów szkół ponadpodstawowych
  • Szkołę Podstawową nr 1 w Olsztynku dla uczniów szkół z Gminy Olsztynek

Nauczycielem jest ks. Łukasz Stachelek.