Parafia prowadzi regularne zajęcia z religii ewangelickiej, w międzyszkolnym punkcie katechetycznym organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie.

Spotkania młodzieży odbywają się w czasie trwania roku szkolnego we wtorki o godzinie 16.30. To czas wspólnego śpiewu, rozmów, dyskusji na nurtujące pytania i aktualne problemy. W czasie tych spotkań próbujemy z młodzieżą znaleźć odpowiedź na pytanie, jak być autentycznym chrześcijaninem w współczesnym świecie.

Ponadto w ciągu roku organizujemy wspólny udział w diecezjalnych i ogólnopolskich zjazdach młodzieży, kościelnych zawodach sportowych i obozach.