Lista duchownych w Parafii Ewangelickiej w Olsztynie

Johann Reinhold 1779 – 1783

Hein Heinrich Reinchold 1783 – 1797

Stuber Christian Leopold 1797 – 1806

Brandt Johann Gottlieb 1807 1812

Schultz Heinrich 1812 – 1829

Schellong Heinrich 1830 – 1835

Stern Friedrich Eduard 1835 – 1848

Brachvogel W.B. Friedrich 1848 – 1859

Paczyński Alexander 1859 – 1868

Zapatka Albert 1868 – 1882

Hassenstein Johannes 1882 – 1915

Wedermann Ernst 1915 – 1938

Finger Wilhelm 1925-1945

Schwede Paul 1932 – 1945

Payk Ernst 1938 – 1939

Rzadki Friedrich 1940 – 1945

Friszke Edmund 1946 – 1958

Kubiczek Paweł 1958 – 1959

Wittenberg Otton 1959 – 1965

Kułak Józef 1966

Zalewski Henryk 1966

Duda Franciszek 1967 – 1997

Bażanowski Rudolf 1997 – 2018

Borkowski Krystian 2000 – 2002

Mendrok Sebastian 2002 – 2004

Wójcik Andrzej Mateusz 2005 – 2006

Michalik Marek 2006 – 2007

Pilch Marcin 2007 – 2009

Gaś Łukasz 2009 – 2011

Oskar Wild 2011 – 2012

Karol Długosz 2012 – 2013

Adrian Lazar 2013 – 2018