Ważnym wydarzeniem w życiu każdego ewangelika jest konfirmacja. Konfirmacja nie jest sakramentem. Konfirmacja jest uroczystością całego zboru, podczas której konfirmant potwierdza poprzez osobiste wyznanie wiarę w Trójjedynego Boga. Istotą konfirmacji jest zatem osobiste wyznanie wiary konfirmanta i ślubowanie wierności Bogu. Do konfirmacji przystępuje się zwyczajowo około 14-15 roku życia. Podczas uroczystości konfirmacji młodzież przystępuje do Sakramentu Ołtarza.

Informacje zebrała Anna Banul