Podstawą ewangelickiej pobożności jest słuchanie i czytanie Słowa Bożego oraz modlitwa. Dlatego też spotykamy się, aby wspólnie czytać i analizować poszczególne fragmenty Pisma Świętego. To zdumiewające, że są fragmenty, które czytaliśmy już wielokrotnie, a po wspólnej analizie i dyskusji potrafią nas zaskakiwać czymś nowym. Dla nas to dowód na to, że Boże Słowo jest żywe, a Duch Święty otwiera nasze duchowe oczy.

Obecnie analizujemy Księgę Objawienia św. Jana/ Apokalipsy.

Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych poznawaniem Bożego Słowa.