Osoby, które chcą wstąpić (konwertować) do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego czyli luterańskiego, a nie były wcześniej ochrzczone, są przyjmowane do Kościoła poprzez Chrzest Święty. Akt ten jest poprzedzony okresem przygotowawczym.

Natomiast osoby, które zostały ochrzczone już w innych Kościołach chrześcijańskich, a chciałyby wstąpić (konwertować) do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, mogą to uczynić po okresie przygotowawczym, w czasie którego poznają naukę i życie Kościoła. Uczestniczą wtedy w nabożeństwach, spotkaniach parafialnych i innych formach działalności parafii. Ukoronowaniem tego procesu jest sam akt wstąpienia do Kościoła, który zasadniczo ma miejsce podczas nabożeństwa.

Po akcie konwersji wstępujący do Kościoła oraz duchowny podpisują odpowiedni protokół. Podczas uroczystości osoba wstępująca w obecności świadków wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, a także przyrzeka wierność Chrystusowi oraz składa obietnicę uczestniczenia w życiu Kościoła, poprzez udział w nabożeństwach i przystępowanie do Sakramentu Wieczerzy Pańskiej (Komunii Świętej), a także dbanie o dobro wspólnoty. Najważniejszym warunkiem wstąpienia do Kościoła luterańskiego są osobiste przekonania i sama wola związania swojego życia duchowego z naszym Kościołem. Zachęcamy do osobistego kontaktu z duchownym, który chętnie odpowie na pytania dotyczące Kościoła oraz do udziału w spotkaniach dla osób zainteresowanych nauką Kościoła ewangelickiego, które odbywają się w czwartki o godzinie 18.30.

Informacje zebrała Anna Banul