Przy zmianie miejsca zamieszkania należy również zmienić parafię, do której się należy. Zgodnie prawem kościelnym osoby wyznania Ewangelicko-Augsburskiego powinny być członkami parafii, na terenie której przebywają. W związku z powyższym przeprowadzka do innej miejscowości winna pociągać za sobą zmianę przynależności parafialnej. Aby stać się członkiem nowej parafii należy powiadomić o swoim zamiarze dotychczasową parafię i poprosić o przesłanie kartoteki do kancelarii parafialnej w miejscowości, w której zamieszkaliśmy.