Są takie chwile w życiu, w których pytamy, bądź wykrzykujemy Bogu: dlaczego?! Takie momenty, w których czujemy się zagubieni i nie potrafimy znaleźć drogi wyjścia, potrzebujemy osoby, która mogłaby nas wysłuchać i jednocześnie dochować tajemnicy.

Jeżeli potrzebujesz, bo ktoś towarzyszył Ci na ty etapie drogi, skontaktuj się z proboszczem naszej Parafii.