Na nazwanie tego sakramentu najczęściej używamy zwrotu: Wieczerza Pańska, chociaż mówimy również Sakrament Ołtarza, Stół Pański, Komunia Święta.

Udzielany jest wiernym pod dwiema postaciami: chleba i wina – ciała i krwi Chrystusa, zgodnie z ustanowieniem Jezusa. Sakrament Ołtarza udzielany jest podczas nabożeństwa w kościele lub w domu osób, które nie mogą dotrzeć do kościoła. Sakrament jest udzielany jest również ochrzczonym dzieciom, po wcześniejszym odpowiednim przygotowaniu.

Więcej o Sakramencie Wieczerzy Pańskiej: https://www.luteranie.pl/w_co_wierzymy/wieczerza_panska.html

Informacje zebrała Anna Banul