Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie

 

Nowości na stronie MTE

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze MTE 15 marca 2020

Biuletyn - Kartki Mazurskie
- pod redakcją Erwina Kruka
publikowane na stronach MTE od 1999 do 2011 roku

Biuletyn - Kartki MTE - od 2012 roku

Mazurskie życiorysy
Krótkie życiorysy ewangelickich duchownych, którzy posługiwali na Mazurach oraz działaczy mazurskich: Burskiego, Gizewiusza, Helwinga, Jenczio, Kajki, Leyka, Małłka, Stullicha, Wilamowskiej ...


"Szkice z mazurskiego brulionu"

"Mazurskie dole i niedole"

Teksty o Mazurach

Mały Słownik Gwary Mazurskiej
opracowany przez Erwina Kruka
zawiera około tysiąca haseł


Wydawnictwa MTE

Z archiwum Diecezji Mazurskiej

 

Wydarzenia:

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 15 marca 2020
Zaproszenie na spotkanie promocyjne 19.9.2019 o 18
Spotkanie z Hieronimem Skurpskim
Spotkanie poetyckie z Erwinem Krukiem

 

Wykaz duchownych Diecezji Mazurskiej po 1945 roku
zestawienie nazwisk duchownych Diecezji Mazurskiej według dat ordynacji z podaniem miejsc i okresu posługi

Wykaz Parafii Diecezji Mazurskiej przed i po 1945 r.
zestawienie nazw miejscowości (z podaniem przedwojennej nazwy), gdzie były i są parafie, kościoły i kaplice Kościoła Ewangelickiego

 


Adres siedziby stowarzyszenia:

10-026 Olsztyn, ul. Stare Miasto 1

tel. +48 89 527-22-45


Konto bankowe:

PKO BP II/O Olsztyn

93 1020 3541 0000 5002 0091 1180

 


(c) 2004 - 2020 - olsztyn@luteranie.pl