Parafia Ewangelicko-Augsburska w Olsztynie

Parafia Duszpasterze Aktualności Diecezja Mazurska Ciekawe adresy

 

Do przemyślenia:

Ks. Manfred Uglorz

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI W RP

Kościół jest wielkością społeczno-duchową, dającą się rozpatrywać jedynie na płaszczyźnie przeżyć i działań konkretnej społeczności ludzkiej, inspirowanej i kierowanej przez Ducha Bożego, jako zasady jednoczącej i ożywiającej ją w miłości i wierze. Znajdująca się w Apostolskim Wyznaniu Wiary definicja Kościoła, wskazuje na płaszczyzny egzystowania Ludu Bożego, dwie sfery jego życia w przestrzeni i w czasie. Luter, wyjaśniając jej treść w Dużym Katechizmie, naucza, że wierzyć w Kościół jako communio sanctorum (społeczność świętych), znaczy wierzyć, że "na ziemi istnieje święta gromadka ludzi i zbór prawdziwie świętych, którego głową jest tylko Chrystus; zgromadzony przez Ducha Świętego, trwa on w jednej wierze, myśli i przekonaniu, obdarzony różnymi darami, lecz zgodny w miłości, bez podziałów i rozdarcia" (Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, Berlin 1960, 657. - dal. Bs.). O Kościele nie można więc myśleć jako o anonimowej społeczności, nie mającej historii i żyjącej w oderwaniu od niej. Jako communio sanctorum pielgrzymuje on w czasie i w przestrzeni, ale zawsze określa się jako jedna i ta sama społeczność, pytająca o treść swojej wiary. Kościół wyznaje określoną wiarę, która chce wypowiadać się w uwielbieniu Boga i w działaniu. Wobec powyższego, nasza prezentacja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, czyli Ewangelicko-Luterańskiego, zostanie dokonana według następującego planu:

1. Historia

2. Nauka

3. Życie Kościelne i pobożność

4. Struktura i działalność


Wydrukuj stronę