Parafia Ewangelicko-Augsburska w Olsztynie

Parafia Duszpasterze Co będzie/co było Diecezja Mazurska Ciekawe adresy

 

Kazania:

1 Mojżeszowa 2,4b-15 - Ks. Jan Gross - kazanie
2 Mojżeszowa 16, 2.3.11-18 - Ks. Jan Gross - kazanie
Jozuego 1, 1-9 - Ks. bp Rudolf Bażanowski - kazanie
2 Samuela 12,1-10 i 13-15a - Ks. Jan Gross - kazanie
Kaznodzieja Salomona 3, 1-2;11;14 - Ks. bp Rudolf Bażanowski - kazanie
Izajasz 9, 1-6 - Ks. bp Rudolf Bażanowski - kazanie
Izajasz 64, 1-3 - Ks. Andrzej Wójcik - kazanie
Ew. Mateusza 5,11-12 - Ks. bp Rudolf Bażanowski - kazanie
Ew. Mateusza 5,12 - Ks. Jan Gross - kazanie
Ew. Mateusza 6,1-4 - ks.bp Rudolf Bażanowski - kazanie
Ew. Mateusza 21, 1-9 - Ks. Jan Gross - kazanie
Ew. Marka 8,31-38 - Ks. Jan Gross - kazanie
Ew. Marka 10, 45 - Ks. bp Rudolf Bażanowski - kazanie
Ew. Łukasza 2, 22-35 - Ks. Jan Gross - kazanie
Ew. Łukasza 8, 4-15 - Ks. Jan Gross - kazanie
Ew. Łukasza 10, 25-37 - Ks. bp Rudolf Bażanowski - kazanie
Ew. Łukasza 18, 9-14 - Ks. bp Rudolf Bażanowski - kazanie
Ew. Jana 11,1-7.17-29.41-44 - Ks. Jan Gross - kazanie
Ew. Jana 21,15-19 - Ks. Dr Andrzej Wantuła - kazanie
Dz.Ap. 2,1-8 - Ks. Franciszek Czudek - kazanie
List do Rzymian 6, 19-23 - Ks. Jan Gross - kazanie
1 List do Koryntian 1, 26-31 - Ks. bp Rudolf Bażanowski - kazanie
1 List do Koryntian 3, 9-15 - Ks. Jan Gross - kazanie
List do Efezjan 4,1-6 - Ks. Jan Gross - kazanie
List do Efezjan 4,11-16 - Ks. bp Rudolf Bażanowski - kazanie
List do Filipian 4, 4 - Ks. Dr Andrzej Wantuła - kazanie
List do Kolosan 1, 24-27 - Ks. bp Tadeusz Szurman - kazanie
1 List do Tesaloniczan 5, 14-24 - Ks. Jan Gross - kazanie
2 List do Tymoteusza 2,8 - Ks. Dr Andrzej Wantuła - kazanie
2 List Piotra 3,3-13 - Ks. Jan Gross - kazaniePowrót

Wydrukuj stronę